Już od lutego zmiany w informatyzacji procesu budowlanego

Dodano: 19 stycznia 2021
Kontakt z fiskusem pocztą elektroniczną

Rok 2021 będzie kluczowy dla informatyzacji procesu budowlanego. Już 4 lutego wejdą w życie pierwsze zmiany, pozwalające na występowanie z wybranymi wnioskami i zgłoszeniami w formie elektronicznej.

W bieżącym roku stanie się możliwe składanie określonych wniosków i zgłoszeń za pośrednictwem adresu elektronicznego. Katalog elektronicznych wniosków oraz zgłoszeń będzie rozszerzał się stopniowo, następując dwiema zmianami, które wejdą w życie 4 lutego 2021 r. i 1 lipca 2021 r.

4 lutego zaczną wejdą w życie przepisy, pozwalające na występowanie z elektronicznym wnioskiem o:

 1. przeniesienie decyzji o:

  1. pozwoleniu na budowę,

  2. pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,

  3. praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,

 2. pozwolenie na rozbiórkę,

 3. wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Możliwe także będzie elektroniczne zgłoszenie:

 1. rozbiórki,

 2. zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

a także zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Katalog elektronicznych wniosków i zgłoszeń zostanie poszerzony 1 lipca.

 Odtąd możliwe stanie się wystąpienie z elektronicznym wnioskiem o:

 1. udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 2. pozwolenie na budowę, w tym tymczasowego obiektu budowlanego, oraz o zgodę pozwolenia na budowę,

 3. wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeni projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

 4. wszczęcie uproszczonej legalizacji,

 5. pozwolenie na użytkowanie – z możliwością elektronicznego zgłoszenia zakończenia budowy.

Miłosz Bagiński aplikant radcowski

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel