WAŻNE! Wydłużenie terminów dla sektora budowlanego!

Dodano: 19 marca 2020
120-OHXQJV5L

 

W dniu 18.03.2020 r. na portalach branżowych pojawiła się informacja, iż Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które automatycznie wydłużą umowy o roboty budowlane na czas zagrożenia epidemicznego. Umowy o roboty budowlane zawierane w trybie zamówień publicznych mają zostać przedłużone o czas trwania zagrożenia epidemicznego, które zaczęło się w sobotę 14 marca 2020 r. Przepis ten ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., przy czym prace legislacyjne w tej kwestii jeszcze trwają. Jednocześnie brak jest aktualnie przesłanek dla określania daty końcowej tak ustalonych przedłużeń. Ww. okoliczności będą z zasady stanowić ryzyko zamawiającego skutkujące możliwością wniesienia przez wykonawców robót budowlanych dodatkowych roszczeń (np. finansowych).

Zauważyć przy tym należy, iż przesunięcie terminów realizacji robót budowlanych uzasadniać będzie możliwość wystąpienia przez innych wykonawców (np. świadczących usługi nadzoru) z analogicznymi roszczeniami czasowymi i finansowymi.

 

Marcin Reszka, radca prawny | starszy prawnik, [email protected] Rafał Kowalczyk, adwokat | prawnik, [email protected]

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel