Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182)

Dz.U.09.144.1182
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2009 r.
w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. z dnia 4 września 2009 r.)

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przygotowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
3)
wzór protokołu kontroli;
4)
wzór protokołu oględzin wyrobu budowlanego.
§ 2.
Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli, przygotowując kontrolę wyrobów budowlanych, określa:
1)
wyrób budowlany lub grupę wyrobów budowlanych, które mają być objęte kontrolą;
2)
przedsiębiorcę, u którego wyrób budowlany lub wyroby budowlane będą kontrolowane;
3)
miejsce i planowany czas trwania kontroli;
4)
osoby, które kontrolę przeprowadzą.
§ 3.
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
Wzór protokołu kontroli wyrobów budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
Wzór protokołu oględzin wyrobu budowlanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2009 r.
Załącznik 1 Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych
Załącznik 3 Protokół oględzin nr .....

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel