Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz.U. z 1999 r. nr 24, poz. 216)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.99.24.216
2001-06-06 Dz.U.01.50.517 § 1
2003-01-01 Dz.U.02.231.1950 § 1
2004-07-17 Dz.U.04.152.1601 § 1
2006-09-15 Dz.U.06.155.1111 § 1
2007-10-25 Dz.U.07.185.1312 § 1
2011-05-07 Dz.U.11.85.460 § 1
2016-01-23 Dz.U.16..106 § 1
rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
(Dz.U. z dnia 23 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 50, poz. 322 i z 1998 r. Nr 16, poz. 71).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik Statut głównego urzędu nadzoru budowlanego

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel