budowla

Fotolia_122751734_Subscription_Monthly_M

Warunki techniczne budowli rolniczych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane rolnicze i ich usytuowanie ,obowiązuje od 29 kwietnia 1998 r. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.