Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na...

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania i jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na inwestorze oraz jednostkach samorządowych

Niektóre instalacje znajdujące się w obiektach budowlanych mogą powodować uciążliwości dla środowiska naturalnego nawet, jeśli zastosowane zostały odpowiednie środki ochronne. Może się okazać, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie negatywnego wpływu takiej instalacji na...

Czy można uzyskać warunki zabudowy dla części działki ewidencyjnej

W przypadku gdy działka ewidencyjna nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część tej działki. Warunkiem jest jednak, aby teren taki można było...

Kalendarz prawny

Polecamy kancelarię

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel