Czy pracodawca może ujawnić dane zakażonego, by chronić innych pracowników?

Dodano: 2 grudnia 2020
Ewidencja czasu pracy młodocianego jest obszerniejsza

Przepisy nie regulują procesu przetwarzania danych osobowych, gdy celem jest zwalczanie pandemii i pracodawcy nie wiedzą, czy mogą informować załogę o przypadkach zakażenia Covid-19 w zakładzie pracy - podaje Prawo.pl. Według UODO to służby sanitarne powinny wskazywać kierunki podejmowanych działań, a nie pracodawcy.

Prawo.pl informuje, że pracodawcy dzwonią na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uzyskania odpowiedzi, czy mogą informować zatrudnionych o przypadkach zakażenia w firmie. Wątpliwości dotyczą również sposobu ustalania listy osób, które miały kontakt z zakażonym, bez podawania danych osobowych.

„Żaden przepis rozporządzeń z 9, 23, 30 października i 3 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie wskazuje takiego obowiązku pracodawcy. Ale taki obowiązek da się wywieść z Kodeksu pracy (art. 207 par. 2 K.p. w związku z art. 304 k.p. w zw. 226 pkt. 1) – czytamy w przytaczanej przez portal informacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Ochrony danych Osobowych (UODO), w odpowiedzi na pytania serwisu Prawo.pl, pisze, że przekazywanie informacji o zakażeniu wirusem jest związane z przetwarzaniem danych o zdrowiu, które należą do szczególnej kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO) i powinny zostać objęte szczególną ochroną.

„Pracodawca chcąc zatem przetwarzać dane osobowe pracownika w postaci danych o stanie zdrowia (w tym przekazywać takie informacje dalej), powinien wykazać się jedną z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO dopuszczających przetwarzanie tej kategorii danych” – wyjaśnia Urząd. O ile Kodeks pracy dopuszcza przetwarzanie innych danych pracownika niż te określone w tym akcie prawnym, to warunkiem do tego jest dysponowanie podstawą prawną określoną w innych przepisach – zaznacza UODO.

Zdaniem cytowanych przez Prawo.pl ekspertów przepisy dopuszczają informowanie załogi o osobach zakażonych, ponieważ obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o życie i zdrowie pracowników. „Jeżeli ma to chronić interes dużej grupy osób, to pracodawca powinien mieć prawo i obowiązek podjąć uzasadnione kroki, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się zachorowań” – uważa cytowany przez Prawo.pl Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/w-jakiej-sytuacji-pracodawca-moze-ujawnic-dane-osoby-zakazonej,504414.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel