Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 2273)

Dz.U.16..2273
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 30 grudnia 2016 r.)

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzory:
1)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 2.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:
1)
załączniku nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2017 r.
§ 3.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1, 2 i 4-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Załącznik 1 Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
Załącznik 2 Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K)
Załącznik 3 Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 I VAT-7K)
Załącznik 4 Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8)
Załącznik 5 Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M)

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel