Kto może korzystać z miejsc postojowych na osiedlowym parkingu?

Dodano: 17 czerwca 2019
Fotolia_1464343_Subscription_Monthly_XL

W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach
wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety,
większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa
sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.

Wspólnota mieszkaniowa, aby zapanować nad niewłaściwym korzystaniem z parkingu, podjęła uchwałę zatwierdzającą regulamin parkowania samochodów na jej osiedlu. W celu zdyscyplinowania mieszkańców ustalono opłatę karną oraz upoważniono zarząd do zakładania blokad na koła. Jednak sąd w wyroku dotyczącym tej kwestii uznał, że wspólnota nie ma prawa stosować sankcji, gdyż nie znajduje to poparcia ani w ustawie o własności lokali, ani w kodeksie drogowym, który uprawnia do zakładania blokad tylko policję i straż miejską.

Warto opracować wewnętrzne przepisy

Kolejnym błędem popełnianym przez wspólnoty jest, przy braku jakichkolwiek regulacji wewnętrznych co do zasad korzystania z parkingu, próba dyscyplinowania przez zarząd właścicieli, jak mają korzystać z parkingu. Należy pamiętać, że właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, jednak w sposób nieutrudniający korzystanie przez innych współwłaścicieli. Wiele osób, zwłaszcza starszych czy bezrobotnych, ze względu na swój tryb życia, posiadając samochód rzadko z niego korzysta, więc samochód ten długo stoi w tym samym miejscu i mają do tego prawo. Właściciel ma też prawo mieć kilka samochodów, w zależności od potrzeb swoich i swojej rodziny, a potrzeb tych nikt nie ma prawa oceniać ani kwestionować. Częsty błąd popełniany przez zarządy to, przy braku jakichkolwiek fizycznych ograniczeń w dostępie do parkingu i określonych przez wspólnotę zasad korzystania z parkingu, próba eliminowania osób korzystających z parkingu spoza wspólnoty, a niebędących właścicielami lokali.

Jak unormować zasady korzystania z parkingu

Jak zatem zgodnie z prawem unormować zasady korzystania z parkingu przed blokiem, tak aby właściciele bez stresu mieli zapewnione miejsca parkingowe? Podstawą jest ustanowienie strefy ruchu. Bez jej ustanowienia nie ma bowiem możliwości ukonstytuowania zasad korzystania z dróg wewnętrznych, a więc policja nie ma podstaw do interwencji, bo osoba parkująca w dowolnym miejscu nie łamie przepisów. Decyzja o ustanowieniu strefy ruchu należy do wspólnoty. W związku z tym, że bez wątpienia jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd, wymaga podjęcia w tym zakresie uchwały. Na podstawie podjętej uchwały zarząd dokonuje oznakowania, nie tylko strefy ruchu jako takiej, ale także wyznacza miejsca parkingowe oraz określa inne przewidziane prawem o ruchu drogowym ograniczenia, np. o zakazie parkowania w określonych miejscach. Po ustanowieniu strefy ruchu kierowcy, którzy będą poruszali się po drogach i parkingach wspólnoty, odpowiedzą za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem jeżeli wspólnota chce, aby każde parkowanie poza miejscem do tego przeznaczonym spotkało się z mandatem, wystarczy ustanowić na drogach wewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej strefę ruchu i umieścić odpowiednie znaki. Każdy przypadek parkowania na miejscach do tego niewyznaczonych należy zgłaszać policji lub straży miejskiej, co będzie skutkować mandatem.

Jak uniemożliwić wjazd na parking osobom spoza wspólnoty?

Ustanowienie strefy ruchu powinno być dopiero początkiem działań. Strefa ruchu nie ograniczy bowiem niechcianych samochodów osób spoza grona właścicieli lokali. Osoba trzecia, parkująca na wyznaczonym do tego miejscu parkingowym nie łamie przepisów i nie doprowadzimy wówczas do skutecznej interwencji policji. Korzystanie z parkingu przez osoby trzecie można wyeliminować tylko fizycznie, uniemożliwiając im wjazd. W tym celu przy wjeździe należy ustawić szlaban otwierany na pilota, którego posiadać będą tylko właściciele lokali. Zamontowanie szlabanów wprawdzie eliminuje niechciane samochody osób spoza grona właścicieli, jednak nie eliminuje starć między właścicielami co do niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Warto, aby wspólnota tak gospodarowała powierzchnią swojego parkingu, aby dostosowała liczbę miejsc parkingowych do potrzeb mieszkańców. Wykonanie kolejnych miejsc parkingowych niejednokrotnie wcale nie wiąże się z kosztami. Można zyskać kilka miejsc parkingowych, tylko malując linie wyznaczające miejsca parkingowe w odpowiedniej odległości, systematyzując w ten sposób odległości między parkującymi samochodami. Przy niewielkim nakładzie kosztów wspólnoty są w stanie pozyskać także dodatkowe miejsca parkingowe, utwardzając najbliższe otoczenie dotychczas wyznaczonych miejsc parkingowych. Odpowiednio przemyślane działania powinny zmierzać do tego, aby liczba miejsc parkingowych odpowiadała co najmniej liczbie lokali w budynku.

Przyporządkuj miejsca parkingowe do lokali

Jeżeli jednak mimo osiągnięcia takiego stanu rzeczy sytuacja pozostaje nadal nierozwiązana, wspólnocie pozostanie przyporządkowanie konkretnych miejsc postojowych do poszczególnych lokali, czyli podjęcie uchwały w tej sprawie oraz zamontowanie blokad parkingowych zamykanych na klucz, bez zdjęcia których nie jest możliwe zaparkowanie na danym miejscu parkingowym. Taka inwestycja nie powinna stanowić problemu. Bez zastosowania blokad sprawa właściwego parkowania nie zostanie dalej rozwiązana, ponieważ samochodu, który zaparkuje nie na swojej „stojance”, nikt nie usunie. Policja wezwana na miejsce nie podejmie interwencji w takiej sprawie.

Paweł Puch, prawnik, specjalista prawa nieruchomości

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel